Trong giáo dục, không có gì đáng ngạc nhiên hơn là lượng ngu dốt mà nó tạo ra dưới dạng chân lý trì trệ "

Đăng nhập Đăng ký

Hội Nghị Cán bộ công chức viên chức